Úvodní stránka > Zpravodaj vojenského zdravotnictví

Zpravodaj vojenského zdravotnictví

Čtvrtletní neimpaktované a nerecenzované informační periodikum o novinkách materiálního zdravotnického zabezpečení AČR, směrech a výsledcích obranného výzkumu a vývoje, standardizace, aktuálních otázkách vybavení polních a mírových zdravotnických pracovišť AČR, aktualitách ze zdravotnických konferencí
a zahraničních operací.

Vydavatel: Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO, Vítězné náměstí 5, Praha 6

Předseda redakční rady: plukovník gšt. MUDr. Richard KRAUS, předseda ústřední vojenské lékařské komise, OVZdr SPod MO

Odpovědná redaktorka: Ing. Jaroslava DOLEŽALOVÁ, vedoucí oddělení expertizních činností odboru pro vědu a výzkum, Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Technická redaktorka: Ing. Jana ŠPŮROVÁ, oddělení expertizních činností OVV, Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Členové redakční rady: plk. RNDr. Hynek SCHVACH, Ph.D. (OVZdr SPod MO)

                                          pplk. MUDr. Vladimír PAVLÍK, Ph.D. (FVZ UO)

                                          pplk. Mgr. Petr BAŽANT (AVZdr)

                                          pplk. Mgr. Drahomír VANČÍK (AVZdr)

                                          MUDr. František BÍLEK, Ph.D. (ÚVN – VoFN)

                                          Ing. Zbyněk STRUŽ (AVZdr)

Počet výtisků: 160 kusů

 

Tisk ZVZ: Odbor prezentační a produkční VHÚ Praha

Sídlo redakce: Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha,

                          Oddělení expertizních činností OVV, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 

 

Historie 

  • 1991 – 2012 Zpravodaj vojenské farmacie, Výzkumné a zkušební středisko 160, Hostivice 
  •  od roku 2005 (2. čísla) vydává ZVZ OVZdr SPod MO

Nahoru