Home page > Zpravodaj vojenského zdravotnictví

Zpravodaj vojenského zdravotnictví

Čtvrtletní neimpaktované a nerecenzované informační periodikum o novinkách materiálního zdravotnického zabezpečení AČR, směrech a výsledcích obranného výzkumu a vývoje, standardizace, aktuálních otázkách vybavení polních a mírových zdravotnických pracovišť AČR, aktualitách ze zdravotnických konferencí
a zahraničních operací.

Vydavatel: Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO, Vítězné náměstí 5, Praha 6

Předseda redakční rady: plukovník gšt. MUDr. Richard KRAUS, předseda ústřední vojenské lékařské komise, OVZdr SPod MO

Odpovědná redaktorka: Ing. Jaroslava DOLEŽALOVÁ, vedoucí oddělení expertizních činností odboru pro vědu a výzkum, Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Technická redaktorka: Ing. Jana ŠPŮROVÁ, oddělení expertizních činností OVV, Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Členové redakční rady: plk. RNDr. Hynek SCHVACH, Ph.D. (OVZdr SPod MO)

                                          pplk. MUDr. Vladimír PAVLÍK, Ph.D. (FVZ UO)

kpt. Ing. Radka Nováková (OVZdr SPod MO)

                                          kpt. Ing. Lada FERKÁLOVÁ (AVZdr)

                                          pplk. Mgr. Drahomír VANČÍK (AVZdr)

                                          MUDr. František BÍLEK, Ph.D. (ÚVN – VoFN)

                                          Ing. Zbyněk STRUŽ (AVZdr)

                                          pplk. Ing. Igor Ristovič (AVZdr)

Počet výtisků: 160 kusů

 

Tisk ZVZ: Odbor prezentační a produkční VHÚ Praha

Sídlo redakce: Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha,

                          Oddělení expertizních činností OVV, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 

 

Historie 

  • 1991 – 2012 Zpravodaj vojenské farmacie, Výzkumné a zkušební středisko 160, Hostivice 
  •  od roku 2005 (2. čísla) vydává ZVZ OVZdr SPod MO

Nahoru