Home page > Vojenské nemocnice, ústavy a zařízení

Vojenské nemocnice, ústavy a zařízení

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE – VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem obrany v podřízenosti sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO. ÚVN-VoFN působí jako výcvikové, vzdělávací a odborné léčebné zařízení Armády České republiky, posuzuje zdravotní stav vojáků v činné službě a žadatelů o vstup do AČR. Svým pacientům poskytuje veškeré zdravotní služby s výjimkou dětského lékařství, porodnictví, kardiochirurgie a léčby popálenin. 

Více informací naleznete zde: 

    

 

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

Vojenská nemocnice Brno je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem obrany v podřízenosti sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO. Mezi její činnosti patří zdravotní péče o vojáky v činné službě, veterány a jejich rodinné příslušníky, péče o vojáky zahraničních armád, posuzování specialistů (např. řidičů, pyrotechniků, výsadkářů), vzdělávání studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Brno, odborná postgraduální příprava vojenských i civilních lékařů a zdravotnické zabezpečení výcviku vojáků států NATO s chemickými látkami i výcviku chemických specialistů AČR. Je začleněna do traumatologického plánu Jihomoravského kraje.

Více informací naleznete zde:

 

VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC

Vojenská nemocnice Olomouc je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem obrany v podřízenosti sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO. Je nejstarší vojenskou nemocnicí na území bývalé Československé republiky. V roce 1995 vyhlásila vláda České republiky Klášterní Hradisko, kde je od roku 1802 umístěna převážná část nemocnice, národní kulturní památkou. Barokní komplex je nyní ve vyhrazené dny přístupný veřejnosti.

Vice informací naleznete zde:

      

 

ÚSTAV LETECKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ PRAHA

Ústav leteckého zdravotnictví (ÚLZ) Praha je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem obrany v podřízenosti sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO. ÚLZ Praha je diagnostickým, léčebným, posudkovým a výcvikovým zařízením s celostátní působností pro civilní a vojenský letecký personál. Ústav
je jediným zařízením v České republice a jedním z mála v rámci středoevropského regionu, které disponuje speciálními leteckými trenažéry a výcvikovými modely. ÚLZ Praha nabízí dva komplexní typy vyšetření: léčebně-preventivní a výcvikově-expertizní.

Více informací naleznete zde: 

 

 

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY N/VLT.

Vojenský rehabilitační ústav je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem obrany v podřízenosti sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO. Toto zdravotnické zařízení poskytuje léčebnou rehabilitační péči. Vojenský rehabilitační ústav poskytuje vojákům, zaměstnancům rezortu MO, popřípadě jiným fyzickým osobám komplexní léčebně rehabilitační péči po úrazech a nemocích, preventivní léčebně rehabilitační péči a mimořádnou léčebně rehabilitační péči.

Více informazí naleznete zde:

 

VOJENSKÉ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNY KARLOVY VARY, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, TEPLICE, JESENÍK

Vojenské lázeňské léčebny jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem obrany v podřízenosti sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO. Tato zdravotnická zařízení poskytují léčebnou rehabilitační péči vojákům, zaměstnancům rezortu MO, popřípadě jiným fyzickým osobám v místech umožňujících využití přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek příznivých k léčení podle lázeňského zákona.

Více informací naleznete zde:

 

 

 

Nahoru