Home page > Ústřední vojenská lékařská komise

Ústřední vojenská lékařská komise

 

Odpovídá za koncepční, legislativní a kontrolní činnosti a za odborné a metodické řízení v oblasti vojenské lékařské posudkové činnosti, plní úkoly ústředního orgánu státní správy v oblasti posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské službě a za stanovení zdravotních kritérií pro posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské službě. Zpracovává odborné posudky a návrhy rozhodnutí pro dotčené složky. 

Nahoru