Home page > Sekce vojenského zdravotnictví

Sekce vojenského zdravotnictví

Sekce vojenského zdravotnictví odpovídá za koncepční činnosti, rozvoj a odborné a metodické řízení vojenského zdravotnictví. Odpovídá za zpracování koncepce, stanovení zásad a norem ochrany veřejného zdraví a veterinární péče v rezortu Ministerstva obrany. Zastupuje Ministerstvo obrany v pracovních skupinách NATO v oblasti vojenského zdravotnictví. Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví, veterinární péče, nakládání s léčivy a návykovými látkami a mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v rezortu Ministerstva obrany. Provádí dohled nad výkonem hygienicko-protiepidemické a veterinární péče a odpovídá za zabezpečení biologické ochrany v operacích Armády České republiky na území České republiky, v zahraničních operacích a nad zabezpečením aliančních sil na území České republiky v rámci HNS. Odborně a metodicky řídí Agenturu vojenského zdravotnictví.

Ředitel Sekce vojenského zdravotnictví :

  1. je správcem citlivých údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. zpracovávaných v souvislosti se zajišťováním zdravotní péče v rezortu Ministerstva obrany;
  2. je gestorem zdravotnických informačních systémů vojenské zdravotnické služby

 

 

Hlavní funkcionáři odboru vojenského zdravotnictví SPod MO:

Ředitel sekce vojenského zdravotnictví brigádní generál MUDr. Zoltán BUBENÍK

Vedoucí oddělení zdravotní politiky a koncepcí (pplk. Ing. Petr KONEČNÝ)

Vedoucí oddělení ochrany veřejného zdraví a zdravotních služeb (plk. MUDr. Roman HRUDA)

Předseda ústřední vojenské lékařské komise (plk. gšt. MUDr. Richard KRAUS)

Vedoucí oddělení zdravotních agend (plk. MUDr. Pavel NÁPLAVA)

 

Hlavní funkcionáři MO přímo podřízeni řediteli odboru vojenského zdravotnictví SPod MO:

Hlavní farmaceut MO (plk. gšt. Mgr. Václav JEŠETA)

Hlavní hygienik MO (plk. MUDr. Pavel NÁPLAVA)

Hlavní kynolog MO (pplk. MVDr. Jan PAPAJ)

Hlavní sestra MO (pplk. Mgr. Lucie JAREŠOVÁ)

Hlavní veterinární lékař MO (plk. MVDr. Jaromír VOPRŠAL)

 

 

Nahoru