Home page > Oddělení zdravotních agend

Oddělení zdravotních agend

Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví, veterinární péče, nakládání s léčivy a mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v rezortu Ministerstva obrany.

Provádí dohled nad výkonem hygienicko-protiepidemické a veterinární péče v operacích Armády České republiky na území České republiky, v zahraničních operacích a nad zabezpečením aliančních sil na území České republiky.

Odpovídá za vydávání nařízení pro realizaci pravidelných a mimořádných očkování, hygienických rozhodnutí, povolení, osvědčení a nařízení v oblasti hygienicko-protiepidemického zabezpečení. Podílí se na řízení biologické ochrany v operacích Armády České republiky na území České republiky, v zahraničních operacích a rovněž při řízení biologické ochrany aliančních sil na území České republiky.

Řídí a organizuje v rezortu Ministerstva obrany a u Hradní stráže vojenskou veterinární službu, vojenskou služební kynologii a biologickou ochranu letišť a létání.

Vykonává činnosti služebního orgánu pro ČVO 52 v rezortu MO a u Hradní stráže. 

Nahoru