Home page > Oddělení zdravotní politiky a koncepcí

Oddělení zdravotní politiky a koncepcí

Odborný orgán odboru vojenského zdravotnictví pro zdravotnickou legislativu a zpracovávání koncepcí rozvoje vojenské zdravotnické služby.

Stanovuje priority výstavby, řídí procesy plánování, zdrojového rámce, standardizace NATO a modernizace stacionárních a polních zdravotnických prvků.

Koordinuje projekty vědy a výzkumu v působnosti vojenského zdravotnictví, projekty vývoje a zavádění zdravotnického a veterinárního materiálu v rezortu obrany.

Odpovídá za řízení a rozvoj zdravotnických významných informačních systémů. 

Nahoru