Home page > Oddělení ochrany veřejného zdraví a zdravotních služeb

Oddělení ochrany veřejného zdraví a zdravotních služeb

 

Odborně a metodicky řídí oblast ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotních služeb, veterinární zabezpečení a biologickou ochranu vojsk.

V resortu MO stanovuje frekvenci a rozsah preventivních lékařských vyšetření, vyšetření uchazečů a zdravotních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních primární a specializované péče.

Určuje kvalitativní a kvantitativní kritéria pro hodnocení stálých i polních zdravotnických útvarů a zařízení.

Dále organizuje a metodicky řídí oblast vzdělávání, výcviku a odborné přípravy zdravotnického personálu vojenské zdravotnické služby.

V neposlední řadě koordinuje zdravotnické, hygienicko-protiepidemické a veterinární zabezpečení a biologickou ochranu resortu MO a vojsk NATO operujících na území České republiky v míru, za válečného stavu a v mezinárodním prostředí.

Nahoru