Home page > Centrum zdravotnického materiálu - Bystřice pod Hostýnem

Centrum zdravotnického materiálu - Bystřice pod Hostýnem

Centrum zdravotnického materiálu (CZdrM) je zařízením, které zabezpečuje všechny aktivity zdravotnické služby AČR po stránce materiální a technické.

CZdrM zásobuje zdravotnickým materiálem jednotky pozemních, vzdušných sil a další útvary a zařízení AČR, tedy i centra zdravotních služeb. Rozhodujícím způsobem se podílí na vybavení a zásobování všech zahraničních misí zdravotnickým materiálem.

Od počátků své činnosti se Centrum zdravotnického materiálu podílí i na vývoji, výrobě a distribuci nových souprav zdravotnického materiálu a techniky. V posledních letech například garantovala vývoj a výrobu speciálních kontejnerových pracovišť pro polní nemocnice. Tato pracoviště byla po návratu z misí nebo cvičení u centra opravována.

V dílenských pracovištích CZdrM jsou kromě jiného opravovány také chirurgické nástroje a speciální zdravotnické přístroje ošetřoven, nemocnic a polních zařízení, provádí se zde jejich revize, kalibrace a validace.

 

Centrum je rovněž nejvyšším orgánem kontroly léčiv AČR. Vykonává Státní zdravotní dozor ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., v prostředí ozbrojených sil. Kontroluje, sleduje a garantuje jakost všech léčivých přípravků, ukládaných v zásobách AČR. Provádí dlouhodobé sledování kvality, tzv. stabilitní studie speciálních vojenských přípravků, jako například antidot, odmořovacích látek či tablet pro úpravu pitné vody. Tyto činnosti zajišťuje Úsek kontroly léčiv.

Specializovaná pracoviště základny slouží jako garant katalogizace a zpracování číselníků, kompatibilních s číselníky NATO. Centrum zdravotnického materiálu zabezpečuje zdravotnické části expozic na nejrůznějších výstavách nebo na prezentačních akcích AČR. Zajišťuje humanitární dary zdravotnického materiálu do míst postižených katastrofami, včetně vysílání odborníků do zahraničí.

Pracovníci základny se podílejí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání vojenských farmaceutů a pracovníků managementu vojenského zdravotnictví.

Organizační struktura:

  • Velení
  • Úsek pořizování, vyřazování a likvidace
  • Úsek kontroly léčiv a zdravotnických prostředků
  • Úsek zásobování, skladování a kompletace
  • Úsek metrologie, OTD a údržby zásob
  • Úsek zabezpečení

Nahoru