Home page > Centrum vojenské kynologie - Chotyně

Centrum vojenské kynologie - Chotyně

Centrum vojenské kynologie je výcvikovým zařízením Armády České republiky určeným k plnění úkolů vojenské kynologie pro resort Ministerstva obrany.

Centrum vojenské kynologie - Chotyně

Centrum vojenské kynologie plní tyto hlavní úkoly:

  • Zabezpečuje výcvik kynologických odborností (kynologů, velitelů družstev psovodů, psovodů) a služebních psů resortu Ministerstva obrany (popřípadě i dalších organizačních složek státu na základě meziresortních smluv), včetně přidělování a obhajob kategorií služebním psům na základě úspěšného vykonání závěrečných zkoušek ve výcvikových kurzech s vystavením certifikátu;
  • připravuje psovody a služební psy požadovaných kategorií na vyslání do zahraničních operací;
  • zajišťuje všestrannou péči služebním psům pro resort obrany a v rámci meziresortních smluv i dalším organizačním složkám státu;
  • provádí posouzení služebních psů pro potřeby resortu MO, k tomu zpracovává podklady pro centrální evidenci;
  • vojenským útvarům a zařízením poskytuje odbornou metodickou pomoc v oblasti vojenské kynologie;
  • podílí se na reprezentaci AČR v oblasti kynologie.
    V mezinárodním měřítku spolupracuje s cizími armádami a prezentuje kynologický výcvik na veřejnosti. Zpracovává podklady pro odborná rozhodnutí nadřízených stupňů a pro vydávání interních normativních aktů, směrnic a nařízení v oblasti vojenské kynologie.

Informace z vojenské kynologie k nákupu služebních psů

Informace:

Netýká se konkrétních (probíhajících) výběrových řízení.

 

Fotogalerie

Nahoru