Home page > Centra zdravotních služeb

Centra zdravotních služeb

​Centra zdravotních služeb (dříve Spádová vojenská zdravotnická zařízení) jsou stacionární zdravotnická zařízení určená k poskytování primární a preventivní lékařské a stomatologické péče příslušníkům vojenských útvarů a zařízení příslušného regionu a dle svých možností také ve prospěch ostatních registrovaných osob - bývalí vojáci z povolání, vojenští veteráni, rodinní příslušníci, civilní osoby.

Mohou zabezpečit krátkodobou hospitalizaci vojáků v činné službě na lůžkové části. Posuzují zdravotní způsobilost vojáků k výkonu činné služby. Podílejí se na zdravotnickém zabezpečení výcviku a přípravy vojsk a na provádění běžného hygienického dozoru.

Centra zdravotních služeb mají akreditaci od Ministerstva zdravotnictví ČR ke školení lékařů před získáním specializace v oboru všeobecného praktického lékařství.

V krizových stavech a ve válečném stavu zabezpečují primární lékařskou, stomatologickou a rehabilitační péči s možností navýšení lůžkové kapacity. Dále plní úkoly zdravotnické podpory pro alianční jednotky na území ČR. Jsou schopná vyčlenit zdravotnický personál k posílení Integrovaného záchranného systému ČR.

                                                     

Centrum zdravotních služeb - Bechyně

  • Centrum zdravotních služeb - Hradec Králové
  • Centrum zdravotních služeb - Praha
  • Centrum zdravotních služeb - Prostějov
  • Centrum zdravotních služeb - Přáslavice
  • Centrum zdravotních služeb - Vyškov
  • Centrum zdravotních služeb - Žatec

Nahoru