Home page > Aktuality > Zdravotníci v Těchoníně cvičili na nebezpečné nemoci, inspirovali se ebolou

Zdravotníci v Těchoníně cvičili na nebezpečné nemoci, inspirovali se ebolou

4.3.2016 • Ve dnech 29. února až 4. března se uskutečnilo v armádním Centru biologické ochrany (CBO) Těchonín cvičení příslušníků Armády České republiky, které mělo prověřit připravenost centra plnit úkoly v případě výskytu vysoce nakažlivé nemoci nebo bioterorismu na území České republiky.

Cvičení se zúčastnila více než stovka příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Ústřední vojenské nemocnice. Naprostá většina cvičících přitom byly osoby přímo vyčleněné pro nasazení v případě skutečné aktivace této nemocnice.

 

Scénář byl vytvořen na základě skutečných případů, které se vyskytly v minulých letech v Evropě během propuknutí epidemie eboly. I z tohoto důvodu mezi cvičící zavítala německá vojenská lékařka majorka Claudia Frey z vojenské kliniky v Hamburgu, která má osobní zkušenosti nejen s léčbou této nemoci v Německu, ale také přímo v ohnisku epidemie v Libérii. „Právě aplikace nejnovějších zkušeností z minulých a probíhajících epidemií, ať už lokálního nebo celosvětového rázu, pro nás mají nezastupitelný přínos,“ vysvětlil podplukovník Aleš Rybka, vedoucí skupiny hospitalizace a izolace.

 

Cvičení v takovémto rozsahu, kdy dochází k aktivaci Centra biologické ochrany, je již druhým v řadě. V minulém roce proběhlo také šest dílčích nácviků a nespočet jednodenních příprav zaměřených na konkrétní činnost.

 

Pravidelná cvičení jsou nutná kvůli technickému pokroku

 

„Pravidelný nácvik aktivace CBO Těchonín je pro zachování jeho připravenosti naprosto nezbytný,“ konstatoval ředitel podplukovník Michal Kroča. „Důvodem není ani tak připravenost personálu, ale zejména nezastavitelný technický a vědecký pokrok v této oblasti,“ dodává Kroča. Jeho slova potvrdila i hlavní sestra Armády České republiky majorka Hana Koďousková, která dodala, že odborné znalosti lékařského i nelékařského personálu jsou na špičkové úrovni, ale toto cvičení jim umožňuje vyzkoušet si nové vybavení a eventuálně odstranit technické nedostatky. O tom, o jak náročnou činnost se jedná, svědčí i fakt, že zdravotníci nesmí v přetlakových oblecích pracovat déle než dvě hodiny, poté musí být po dokonalé dekontaminaci vystřídáni.

 

Součástí výcviku bylo i zapojení například příslušníků Policie České republiky a odpovědných pracovníků Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Výcvik v Centru biologické ochrany Těchonín bude probíhat i v příštím týdnu, tentokrát se bude jednat o součinnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a Fakultní nemocnice Plzeň.

 

Centrum biologické ochrany Těchonín je jediné takto specializované centrum, které má Česká republika k dispozici. Neslouží pouze vojákům, ale je připraveno chránit zdraví všech občanů České republiky. Probíhají v něm školení a výcvik armádních i civilních specialistů jak českých, tak aliančních.

Fotogalerie

Nahoru