Home page > Aktuality > Vojenští veterináři při cvičení Nákaza 2018 diskutovali nejen řešení afrického moru prasat

Vojenští veterináři při cvičení Nákaza 2018 diskutovali nejen řešení afrického moru prasat

Specialisté Veterinárního ústavu Hlučín a odborníci Státní veterinární správy (SVS) se i v letošním roce zúčastnili tradičního společného cvičení Nákaza 2018. I tentokrát byla hlavním cílem výměna zkušeností a poznatků, které získávají během spolupráce s Integrovaným záchranným systémem. Jedním z nejčastěji zmiňovaných témat v odborných přednáškách a při praktických ukázkách byl africký mor prasat, který se v České republice vyskytuje od loňska.

Africký mor prasat je choroba, proti níž neexistuje vakcinace a u které nepřipadá v úvahu žádná forma léčby. Během názorné ukázky odběru vzorků z uhynulého, nebo odchyceného prasete, specialista SVS připomněl nebezpečnost této nemoci. Upozornil, že i jedna kapka kostní dřeně nakaženého prasete dokáže zdecimovat celou populaci divokých prasat na území ČR.

Ohnisko výskytu této choroby je stále na území Zlínského kraje. Ačkoliv žádný z vojenských prostorů či pozemků ve správě Vojenských lesů a statků neleží přímo v ohnisku výskytu, opatření, která byla přijata, se týkají také těchto honiteb. Specialisté veterinárních zásahových skupin působili od 21. srpna 2017 ve prospěch Státní veterinární správy jako posily při testování odchycených, či nalezených divokých prasat.

K nasazení od 12 do 72 hodin

„Naši lékaři a veterinární technici jsou ve prospěch Státní veterinární správy vyčleňování na základě meziresortních dohod s pohotovostí k nasazení od 12 do 72 hodin. V minulosti jsme byli povoláni ke zdolání ohnisek ptačí chřipky a pochopitelně jsme v různých formách spolupráce trvale zapojení i v řešení nákazy africkým morem prasat,“ vysvětlil ředitel Veterinárního ústavu Hlučín plukovník Vladimír Žákovčík.

Kromě praktického výcviku byla nedílnou součástí cvičení Nákaza 2018 také teoretická část, která se zaměřila na aktuální legislativu či informace týkající se vývoje nákazové situace na území České republiky.

Pro příslušníky Státní veterinární správy je toto cvičení unikátní příležitostí seznámit se se specifickým veterinárním vybavením, kterým disponuje Armáda České republiky. Jedná se například o dekontaminační linku, kterou je možno využít prakticky kdekoliv na území ČR v případě podezření na výskyt zvířete nakaženého nebezpečnou chorobou, nebo v případě podezření přenosu choroby nebezpečné pro člověka, například Eboly.

Modernizované pracovniště

Vojenský veterinární ústav představil také modernizované polní veterinární pracoviště. Tuto mobilní podobu veterinární ambulance česká armáda využívá v případě nasazení v zahraničních operacích. Pracoviště může být také použito v případě mimořádných událostí, například povodní, kdy je potřeba zvýšené veterinární péče přímo v terénu.

Význam cvičení vyzdvihl během návštěvy brigádní generál Zoltán Bubeník, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví, „Úzká spolupráce se Státní veterinární správou je pro vojenské veterináře nesmírné důležitá a hlavně přínosná. V této oblasti není možné od sebe oddělovat civilní a vojenské prostředí, což naši veterináři již několikrát svou prací potvrdili,“ konstatoval generál Bubeník.

Mezi úspěchy vojenských veterinářů, které měly velký vliv na bezpečnost civilního obyvatelstva, lze zařadit první zachycení nebezpečné dodávky kuřecího masa nakaženého salmonelózou v loňském roce.

Fotogalerie

Nahoru