Home page > Aktuality > Vigorous Warrior: Na palubě lodi v Rostocku zasahovali čeští specialisté biologické ochrany

Vigorous Warrior: Na palubě lodi v Rostocku zasahovali čeští specialisté biologické ochrany

15.9.2017 • Do mezinárodního cvičení Vigorous Warrior 2017, které dnes vrcholí v Německu, se zapojila také jednotka českých specialistů z Odboru biologické ochrany Těchonín. Zatímco v německém vojenském výcvikovém prostoru Lehnin prověřili vojenští zdravotníci připravenost a kompatibilitu polních zdravotnických zařízení úrovně Role 1 a Role 2, specialisté biologické ochrany se přesunuli do vojenské části rostockého přístavu.

 

Právě přístavy a letiště patří mezi veřejná místa, kde je poměrně velká pravděpodobnost výskytu osob, které by mohly být nakaženy některou z nebezpečných chorob. Nemusí se jednat pouze o uprchlíky. Může se to týkat také turistů a pochopitelně také příslušníků armády, kteří mohou v těchto oblastech vykonávat svou službu. Spektrum nebezpečných nemocí je nesmírně široké. Jen před několika málo lety řešila i Evropa problém výskytu například Eboly. A i díky této praktické zkušenosti je společná příprava takzvaných biohazard týmů podstatně intenzivnější.

Na scénář tohoto typu navázalo i cvičení Vigorous Warrior. Na palubě lodi, které právě zakotvila v rostockém přístavu, se nachází dvě osoby s podezřením nákazy horečkou Lassa. Toto onemocnění, stejně jako například Ebola, spadá do kategorie takzvaných hemoragických neboli krvácivých horeček. Ačkoliv ve většině případů mívá relativně mírný průběh, zhruba ve 20 % případů může krvácení ve větší míře zasáhnout i vnitřní orgány a toto vede k úmrtí pacienta. Protože se jedná o nemoc, která je přenosná i běžným kontaktem, je nasazení jednotek biologické ochrany přirozenou reakcí.

Izolace pacienta v mobilním hospitalizačním pracovišti

Okamžitě je povoláno několik týmů, mezi nimi i jednotka českých specialistů z Odboru biologické ochrany Těchonín, kteří mají k dispozici mobilní biologické pracoviště, určené k dočasné izolaci pacienta. Úkol celé této operace shrnout do několika kroků, tedy zajistit podezřelého z nákazy, odebrat vzorky, transport pacienta podmínek, kdy je maximálně eliminováno další šíření nákazy. Následuje dočasná hospitalizace nakaženého v mobilním hospitalizačním pracovišti, v tomto případě se jednalo o pracoviště OBO Těchonín, kde mu je poskytnuta nezbytná zdravotní péče a jeho následný transport do speciálního zařízení vyššího stupně. Toto vše musí pochopitelně probíhat za maximálních bezpečnostních opatření.

Podle podplukovníka Aleše Rybky, který velel českému biologickému týmu, si jednotka pro cvičení vytýčila několik dílčích úkolů, a to zejména procvičit rozvinutelnost. „Plných operačních schopností, tedy příjmu prvního pacienta, jsme byli schopni za 10 hodin od vydání rozkazu, což je o dvě hodiny méně, než je časová norma. Druhým úkolem bylo prověření schopnosti udržování směnného provozu a i toto se povedlo velmi dobře,“ hodnotí činnost týmu jeho velitel.

Na celé této operaci se podílel český, slovenský, italský, rumunský a maďarský tým s různými druhy biologického vybavením.  

Nahoru