Home page > Aktuality > SLAK pod kontrolou vojenských veterinářů

SLAK pod kontrolou vojenských veterinářů

15.6.2016 • Na území České republiky se vyskytla epidemie slintavky a kulhavky (SLAK). Nákaza se rychle šíří, na zasažené místo jsou povoláni vojenští specialisté. Zatím jen cvičně. Ve vojenském újezdu Boletice probíhá tento týden součinnostní cvičení Vojenského veterinárního ústavu Agentury vojenského zdravotnictví a určených složek Státní veterinární služby ČR „Nákaza 2016“.

Tématem cvičení je společné nasazení prostředků Integrovaného záchranného systému při řešení krizových situací nebezpečné nákazy zvířat. Konkrétně byl demonstrován zásah v případě podezření nebezpečné nákazy, likvidace jejího ohniska, nacvičovala se dekontaminace zvířat a prověřila se činnost polního veterinárního pracoviště a laboratorní diagnostiky v polních podmínkách.

„Cvičení Nákaza je pravidelným společným cvičením příslušníků armády a zaměstnanců Státní veterinární služby,“ vysvětlil ředitel Vojenského veterinárního ústavu plukovník Vladimír Žákovčík. „Ačkoliv řešení tohoto typu krizových situací není prioritním úkolem veterinárního ústavu, je společná příprava nezbytná,“ dodává Žákovčík.

Činnost veterinárních specialistů během cvičení koresponduje s činností v případě skutečné nákazy. Na zasažené místo je povolán veterinární lékař, který po vyšetření zvířat vyslovuje podezření na nebezpečnou nákazu. Domněnku je potřeba rychle laboratorně potvrdit. Pokud by taková skutečnost nastala, okamžitě přicházejí na řadu neodkladná opatření s upřesněním pohotovostního plánu a ohlášením na příslušnou Krajskou veterinární správu. Mezitím se aktivuje zásahový protinákazový tým, posílený o osoby a materiál k dekontaminaci osob. Následují je odborníci veterinární zásahové skupiny doplnění o skupinu laboratorní diagnostiky s pojízdnou veterinární mikrobiologickou laboratoří.

Ohnisko nákazy se musí okamžitě označit a zajistit, aby se dále nerozšiřovalo. Pravidlem bývá zajistit okruh tří kilometrů.

Teoretická část cvičení zahrnovala prezentace odborníků na danou problematiku. Vystoupení představila mimo jiné aktuální legislativu v této oblasti a pohotovostní plány na zdolávání nebezpečných nákaz zvířat. Účastníci cvičení byli seznámeni také s aktuální nákazovou situací v ČR a v Evropě. Prezentaci o situaci ve své zemi zde měli také pozvaní zástupci polského ministerstva zemědělství.

Fotogalerie

Nahoru