Home page > Aktuality > Salmonela v kuřecím mase díky včasnému zásahu vojenských veterinářů armádu neohrozila

Salmonela v kuřecím mase díky včasnému zásahu vojenských veterinářů armádu neohrozila

Ve středu 3. května 2017 informovala Státní veterinární správa, že aktuálně nařídila stáhnout z prodeje třicet tun kuřecího masa z Brazílie, ve kterém se našly bakterie Salmonely. Impulzem k této akci bylo potvrzení přítomnosti salmonely v mase, které prokázaly testy provedené Vojenským veterinárním ústavem. Část kontaminovaného masa se dostala také do vojenských stravovacích zařízení. Díky rychlému zásahu odborníků z Vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně se však toto maso k vojákům nedostalo.

„Hlavním úkolem veterinární služby Armády České republiky není pouze péče o vojenská zvířata, jako jsou zejména psi a dravci, ale také soustavná kontrola potravin, které jsou dodávány do vojenských jídelen a stravovacích zařízení, nebo které vojáci dostávají v rámci polního výcviku,“ vysvětlil ředitel VVetÚ plukovník Vladimír Žákovčík. 

Zhruba před měsícem vydala Státní veterinární správa ČR informaci o možném výskytu závadného kuřecího masa, které mělo původ v Brazílii a ve kterém byly zjištěny patogenní bakterie - Salmonely, způsobující závažné zdravotní potíže. Na základě této informace začali vojenští veterináři okamžitě jednat. Bylo nařízeno prověřit, zde se tyto kontaminované potraviny nenachází ve vojenských zařízeních a byly zkontrolovány všechny mražené kuřecí produkty původem z Brazílie. 

Pracovníci VVetÚ obdrželi informaci, že minimálně v pěti vojenských kuchyních na Moravě je brazilské mražené kuřecí maso skladem a následující den odebraly speciální týmy vzorky tohoto masa, které byly přepraveny do akreditované laboratoře VVetÚ. Laboratorní testy přítomnost salmonely v některých výrobcích skutečně potvrdily. Hlavní veterinární lékař Ministerstva obrany plukovník Jaromír Vopršal následně rozhodl o odstranění kontaminovaného masa napříč všemi stravovacími zařízeními Ministerstva obrany. 

            J

Výsledky šetření byly poskytnuty Státní veterinární správě, která v této kauze podniká další kroky a se kterou Vojenský veterinární ústav úzce spolupracuje. Právě na základě zjištění VVteÚ bylo rozhodnuto o plošném stažení dvou šarží masa z trhu v České republice.

            V tento moment probíhají zesílené kontroly prováděné Státní veterinární správou a dalších orgánů veterinární kontroly včetně Vojenského veterinárního ústavu Hlučín. Tyto kontroly budou probíhat tak dlouho, dokud bude podezření, že se kontaminované maso může na českém trhu vyskytovat. 

Na základě podkladů MVDr. Jaroslava Honegra zpracovala kapitánka Lada Ferkálová

Nahoru