Home page > Aktuality > Příslušníci Vojenské zdravotnické služby diskutovali o úkolech v případě symetrického konfliktu

Příslušníci Vojenské zdravotnické služby diskutovali o úkolech v případě symetrického konfliktu

20.4.2017 • V Posádkovém domě armády Libavá začala včera dvoudenní XVII. zdravotnická konference, které se účastní více jak 250 příslušníků Vojenské zdravotnické služby. Zdravotnický personál resortu obrany a další přizvaní odborníci diskutovali o nových trendech a postupech v medicíně a jí příbuzných oborech. Setkání se zúčastnili i zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík František Malenínský, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví AČR brigádní generál Zoltán Bubeník a ředitel odboru vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO plukovník Petr Král. 

Resortní zdravotníci se seznámili se současným stavem Vojenské zdravotnické služby a s možnostmi jejího budoucího vývoje. Konference se zúčastnili příslušníci z Agentury vojenského zdravotnictví, z obvazišť v podřízenosti Pozemních i Vzdušných sil AČR, zástupci Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, ale i odborníci vojenských nemocnic z Prahy, Brna i Olomouce, kteří tu diskutovali o systému vzdělávání, přípravě a výcviku odborného personálu, aby byli schopni co nejefektivněji svoje úkoly plnit i v rámci obtížných válečných podmínek.

Nové postupy a získání nových poznatků v rámci vojenské zdravotnické péče

„Téma, které se prolínalo jednotlivými odbornými přednáškami, byly úkoly vojenských zdravotníků v případě symetrického ozbrojeného konfliktu,“ říká plukovník Petr Král, ředitel odboru Vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO a dodává, že cílem setkání bylo zároveň i získání nových poznatků a zkušeností z jednotlivých pracovišť, které mohou přispět ke zkvalitnění konkrétních přístupů a postupů v jejich oboru.“

Nejdůležitější akcent byl v rámci odborných přednášek kladen na problematiku polních prvků v symetrickém konfliktu, což je záležitost, o kterou se vojenští zdravotníci poslední dobou velmi intenzivně zajímají. „Pokud by tato situace v případě válečného konfliktu nastala, musíme znát postupy, jak v této situaci zvládnout zdravotnické zabezpečení vojsk v podmínkách, kdy je obrovské množství ztrát, a kdy nemusí být dostatečné kapacity jak odsunových prostředků, tak zdravotnických prvků,“ zdůrazňuje plukovník Král.

Zkušenosti z jednotlivých činností předávali odborní specialisté v oboru

Se zajímavými tématy vystoupili v rámci svých přednášek plukovník Hynek Schvach, který přímo nastínil dané postupy a úkoly Vojenské zdravotnické služby v případě symetrického konfliktu, úlohu Českého červeného kříže v případě válečného konfliktu zdůraznil prezident této humanitární organizace Marek Jukl, který zároveň připomněl i důležitost spolupráce s českou armádou. V dalších odborných blocích se diskutovala specifika zdravotnické péče v symetrickém konfliktu, koncepce přednemocniční péče nebo odborná příprava vojenského zdravotnického personálu. Kapitán Jaroslav Žďára z Katedry organizace vojenského zdravotnictví Univerzity obrany zase hovořil o zkušenostech z výcviku kurzů CLS Combat Life Saver, který řeší výcvik nezdravotnického personálu, který by měl fungovat u každé bojové jednotky od družstva výš, a uměl poskytnout první pomoc vojákovi do doby, kdy se mu dostane odborné zdravotní péče.

Součástí konference byla také prezentace partnerů, kteří v rámci doprovodného programu představili nejmodernější produkty vyvíjené pro potřebu vojenského zdravotnictví.

Fotogalerie

Nahoru