Home page > Aktuality > Praha hostila setkání aliančních odborníků na zdravotnictví

Praha hostila setkání aliančních odborníků na zdravotnictví

13.10.2017 • Ve dnech 9. až 13. října se v Praze setkali odborníci států NATO a dalších partnerských států, zabývajících se vědeckým výzkumem v oblasti zdravotnictví, ale také například v psychologii či sociologii se zaměřením na vojenskou problematiku. Jednání se zúčastnilo více jak 70 zástupců z 30 států.

 

Jednalo se vlastně o dvě odborná setkání. Nejprve zde ve dnech 9. až 11. října proběhlo zasedání panelu NATO pro lidský faktor a lékařství (Human Factor and Medicine Panel), který je součástí Organizace pro vědu a technologie (Science and Technology Organization - STO). Posláním této alianční organizace je mezinárodní vědecká spolupráce v dílčích výzkumných aktivitách s cílem výměny vědeckých poznatků a zvýšení efektivity obranného výzkumu. V celé řadě projektů, koordinovaných tímto panelem, jsou zapojeni také experti z České republiky.

Hlavním zástupcem Armády České republiky v tomto panelu byl plukovník v.z. Marek Nový. Naopak dlouholetou práci v panelu ukončil plukovník Roman Chlíbek, který byl za svou dlouholetou činnost v panelu oceněn pamětní medailí STO.

Jedním z hlavních cílů tohoto jednání bylo seznámit všechny členy panelu s aktuálně probíhajícími vědeckými projekty a také schválení plánu další činnosti. „Hovoříme zde o více než 70 projektech, na kterých se podílí i Armáda ČR a Česká republika a jsou zaměřeny především na rozvoj schopností,“ upřesnil ředitel Sekce podpory generálmajor Jaromír Zuna, který se zúčastnil druhého dne jednání.

Podíl Armády České republiky upřesnil ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brigádní generál Zoltán Bubeník: „České projekty jsou zde zastoupeny v oblasti výzkumů toxikologie, molekulární biologie, což je doménou především Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Nicméně do projektů zasahujeme prostřednictvím Ústřední vojenské nemocnice, která má na starosti především technické stránky projektů.“

Workshop o budoucnosti medicíny

Na zasedání panelu navazoval od středy do pátku workshop s pracovním názvem „Budoucnost medicíny, zdravotní péče a lidského rozměru“. Toto jednání bylo iniciováno z úrovně Výboru náčelníků vojenských zdravotnických služeb NATO – COMEDS a na jeho realizaci se podílelo Velitelství spojeneckých sil NATO pro transformaci ve spolupráci s výše uvedeným panelem NATO pro lidský faktor a lékařství.

„Tato druhá část jednání je naprosto jedinečná. Jeho účastníci se budou se zabývat především otázkami zavádění nových technologií, nových operačních požadavků a věcmi, které souvisí s koncepčním rozvojem a rozvojem schopností vojenské zdravotnické služby,“ vysvětlil generál Zůna.

V průběhu konference byli účastníci rozděleni do čtyř pracovních skupin, které se věnovaly oblastem pokročilého výcviku a přípravě personálu, lidské odolnosti a kapacity k přežití, informačnímu managementu a inovativnímu myšlení v oblasti zdravotnického zabezpečení vojsk.

Příští rok se v Praze sejdou náčelníci vojenského zdravotnictví

Tyto dvě jednání jsou jakýmsi „předskokani“ mnohem důležitějšího jednání, které zde proběhne na jaře příštího roku. Česká republika bude hostitelskou zemí plenárního zasedání náčelníků Vojenských zdravotnických služeb členských států NATO. Tohoto jednání se zúčastní desítky generálů NATO v čele národních delegací.

„To, že jsme byli osloveni, abychom se stali hostitelskou zemí, dokazuje, že Vojenská zdravotnická služba Armády ČR patří k nejkvalitnější v Alianci. A to, co vidím každý den na různých cvičeních, jaké technologie zavádíme do naší Vojenské zdravotnické služby, dokazuje, že se máme opravdu čím chlubit. Máme velmi dobře připravený personál s velkou zkušeností ze zahraničních operací, takže to jarní zasedání na nejvyšší úrovni na jaře 2018 bude vrcholem celého našeho úsilí za poslední roky,“ potvrdil generál Zůna.

Nahoru