Home page > Aktuality > Ohlédnutí za cvičením Training Bridge očima zdravotníků

Ohlédnutí za cvičením Training Bridge očima zdravotníků

Příslušníci zdravotnické služby mají jeden obrovský hendikep: jsou prakticky všude, účastní se víceméně veškerého výcviku jednotek Armády České republiky, zabezpečují každodenní vojenský život a přesto všechno je jejich práce tak nějak málo vidět. Pohled médií a veřejnosti se obvykle soustředí na bojovníky a ty vojáky s červeným křížem na rukávě prostě nějak přehlédnou. 

V březnu proběhlo v Litvě mezinárodní cvičení Training Bridge 2017. V médiích jsme si přečetli celou řadu zpráv o náročnosti tohoto cvičení, o přesunech, střelbách, mezinárodní spolupráci. Nikde se ale neobjevilo ani slovo o práci našich zdravotníků, kteří se tohoto cvičení zúčastnili. Proto nám dovolte nabídnout Vám krátkou reportáž o jejich práci, kterou nám poskytl mladší zdravotnický záchranáře velitelské roty 74. lmopr Bučovice rtm. Jakuba Svobody

Cvičení Training Bridge 2017 se konalo od 10. ledna do 20. března 2017 v Litvě ve městě Klaipeda a ve výcvikovém prostoru Pabrade, jako součást plánované výcvikové aktivity zemí V4 a pobaltských států. Česká republika tuto společnou výcvikovou aktivitu zahájila právě vysláním rotního úkolového uskupení na bázi 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice, konkrétně 1. pěší rotě. Pod velením kapitána Miroslava Maixnera se jej zúčastnilo 112 osob s více jak 30 kusy vojenské techniky.

Tohoto cvičení se zúčastnili i čtyři příslušníci zdravotní služby AČR. Tým byl složen z náčelníka Role1, lékaře 41. mechanizovaného praporu Žatec majora Jana Přikryla, zdravotnického záchranáře praporního obvaziště 74. lmopr Bučovice nrtm. Pavla Matouška, mladšího zdravotnického záchranáře velitelské roty 74. lmopr Bučovice rotmistra Jakuba Svobody a řidiče praporního obvaziště 74. lmopr Bučovice četaře Zbyňka Korduly. Celodenní náplní práce příslušníků zdravotní služby byla reálné zabezpečení výcviku, bojových střeleb, přesunů na velké vzdálenosti, pochodů, reprezentace a ukázky na veřejnosti a práce Role 1 v režimu nepřetržitého výcviku na bezmála 3 měsíce trvajícím cvičení. Dále se podílely na zdravotní přípravě, konkrétně výuce CLS a opakování a rozšiřování dovedností TCCC. Pro řešení a vyšetření zranění bylo využíváno lokálních zdravotnických zařízení, kde naši zdravotníci bez větších obtíží překonali jazykovou bariéru a komunikace mezi Litevskou stranou Rolí 1 přinejmenším nevázla.

Celému týmu patří velké díky za iniciativní přístup a  dobře odvedenou práci.

Fotogalerie

Nahoru