Home page > Aktuality > Nové trendy, postupy a budoucnost zdravotnické služby byly hlavní téma konference

Nové trendy, postupy a budoucnost zdravotnické služby byly hlavní téma konference

Ve dnech 25. a 26. dubna 2018 se v Posádkovém domě armády ve Městě Libavá konala XVIII. zdravotnická konference příslušníků Vojenské zdravotnické služby Armády České republiky. Více jak dvě stovky lékařů, zdravotníků a odborníků působících v armádě, ale také v civilním sektoru diskutovaly o trendech, postupech, vybavení, ale také o plánovaných změnách.

Zahájení konference se již tradičně zúčastnil generálporučík František Malenínský, který v současnosti působí na zahraničním pracovišti. Ve své prezentaci nastínil zúčastněným nové trendy v oblasti zabezpečení aliance. Nezapomněl podotknout, že ačkoliv on sám není odborníkem ve zdravotnictví, je mu tato armádní problematika velice blízká a uvědomuje si její význam a i to je ten důvod, proč se na konferenci každoročně vrací.

Výstavba a rozvoj vojenské zdravotnické služby, možnosti vzájemné spolupráce s Ozbrojenými silami Slovenské republiky, ale také například hygienicko-epidemiologická situace v AČR jsou jen příkladem dalších teoretických témat.

Jedním z pilířů zdravotnické služby obecně je nelékařský personál, tedy zdravotní sestry, zdravotničtí záchranáři a další specialisté. Právě těm byl určen blok prezentací v podání hlavní sestry AČR podplukovnice Lucie Jarešové, hlavní sestry Agentury vojenského zdravotnictví majorky Hany Koďouskové a dalších zástupců sesterských profesních organizací.

Víceméně teoretickou část doplnila celá řada přednášek odkazujících se na reálná nasazení vojenských zdravotníků v zahraničí, zkušenosti z mezinárodních cvičení a kurzů, prezentace zabývající se výsledky probíhajících výzkumů a pochopitelně nesměly chybět ani kazuistiky, tedy případové studie vycházející z reálných situací a případů.  Spektrum témat bylo široké od zkušeností z pro české vojáky poněkud netradiční námořní mise EUNAVFOR SOFIA, které prezentovala poručice Adéla Stavělová, přes update z oblasti Transplantologie, problematiku sepse v podmínkách odsunu raněných až po prezentaci Vodní záchranné služby a to nejen formou teorie, ale také právě formou kazuistik.

 Ačkoliv je tato konference primárně určena příslušníkům vojenské zdravotnické služby a ti se rekrutují zejména z řad zdravotníků polních nemocnic, praporních obvazišť a center zdravotních služeb, účastní se ji také lékaři a nelékařský personál působící v civilním sektoru a v letošním roce se konference zúčastnili také příslušníci Aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví, kteří prezentovali svůj podíl na zabezpečení provozu Specializované infekční nemocnice CBO Těchonín.

Nedílnou součástí konference byla jako každoročně prezentace partnerů, která měla tentokrát nejenom formu stánků s ukázkou produktů, partneři mohli své výrobky prezentovat také formou workshopů, což vyvolalo u účastníků konference velký zájem a všichni si tuto novou formu velice chválili. V letošním roce konferenci podpořila více jak desítka firem v čele se společností ZOOL a MEDIM.

         

           

             

              

 

Nahoru