Home page > Aktuality > Medical Man 2018

Medical Man 2018

Již druhý týden probíhá v Hradci Králové mezinárodní cvičení MEDICAL MAN 2018. Cvičení se účastní přibližně 200 vojáků armád států V4 tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Hlavním cílem cvičení je hodnocení jednotek zdravotnického úkolového uskupení mezinárodním hodnotitelským týmem.

Přibližné tři týdny trvala výstavba nemocničního koridoru, který tvoří šestadvacet nemocničních stanů a dvanáct speciálních zdravotnických kontejnerů. Výcvik zdravotnického personálu i ostatních prvků mezinárodní polní nemocnice se od běžného vojenského výcviku odlišuje hlavně v tom, že necvičí zdravotnické postupy, protože všichni příslušníci polní nemocnice vykonávají svou každodenní odbornou praxi ve vojenských i civilních nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních.

Během výcviku dojde ke sladění postupů, procesů, prověření komunikačních toků a také ke kontrole vybavení a zásobování zdravotnickým materiálem. Právě z těchto důvodů se první polovina výcviku uskutečnila na teoretické úrovni a krev, byť jen ta umělá, začne téct až v druhé polovině výcviku.

Hodnotitelský tým

Osmnáctičlenný mezinárodní hodnotitelský tým, který tvoří specialisté ze států NATO a ostatních partnerských států, zřizovaný Centrem výjimečnosti vojenského zdravotnictví v Budapešti, má za úkol vyhodnotit odbornou připravenost této mezinárodní polní nemocnice pro nasazení v rámci úkolového uskupení Evropské unie.

Výsledky hodnocení budou známy do konce týdne. Do té doby mají cvičící před sebou ještě celou řadu složitých úkolů včetně tzv. MASCAL, tedy hromadného příjmu raněných, což patří mezi nejsložitější, ale současně poměrně běžné situace, ke kterým při reálném nasazení polní nemocnice dochází.

Cvičení vyvrcholilo prezentačním dnem pro veřejnost. Programu se zúčastnil také ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brigádní generál Zoltán Bubeník.

„Jádro a vedoucí stát tvoří se svojí polní nemocnicí Česká republika, kterou personálně a materiálně rozšiřují moduly států, jako jsou Slovensko, Polsko a Maďarsko. V rámci cvičení je zde i spolupracující rumunská jednotka a tým hodnotitelů složený z více než deseti států, včetně USA, Německa, ale také třeba Austrálie,“ uvedl ředitel Agentury vojenského zdravotnictví, pod kterou polní nemocnice patří.

Dynamickou ukázku práce vojenských zdravotníků v poli i v nemocnici, zdravotnickou techniku i nemocniční koridor si prohlédli zástupci velení armád zemí Visegrádské čtyřky (V4), kam kromě České republiky patří také Slovensko, Maďarsko a Polsko, dále zástupci dalších členských států NATO, zástupci Evropské obranné agentury, ale také veřejnost. Například studentů zdravotnických škol přišlo více než 250.

Polní nemocnice má rozšířenou urgentní a traumatologickou část

Vojenská polní nemocnice úrovně Role 2E se dá laickým pohledem srovnat s okresní nemocnicí, s tím rozdílem, že ta vojenská má výrazně rozšířenou kapacitu urgentní a traumatologické péče. Personálním složením a technickým vybavením je schopná plnohodnotně poskytnout péči v případě zranění končetin, břišní chirurgie a to včetně použití moderních diagnostických prostředků. Těchto unikátních schopností naopak nedosahuje řada krajských nemocnic.

Závěr mezinárodní evaluační komise bude oficiálně zveřejněn v řádech několika týdnů až měsíců. Podle předběžné zprávy a vyjádření vedoucího komise belgického plukovníka Oscara Meijbooma je tato nemocnice skvěle připravena a vybavena k eventuálnímu nasazení v rámci Úkolového uskupení EU.


  • Polní nemocnici tvoří stany a kontejnery, ve kterých jsou umístěné například operační sály, jednotka intenzivní péče, počítačový tomograf známý jako „CéTéčko“ či stomatologická ordinace.
  • Pokud je nemocnice nasazena samostatně mimo větší vojenské základny, jsou její součástí i logistické prvky, tedy vlastní energocentrum, kuchyně s jídelnou, sociální a ubytovací zázemí. V tomto rozsahu tak může zabrat i plochu dvou fotbalových hřišť.
  • Česká polní nemocnice působila naposledy jako celek v letech 2007 a 2008 v Afghánistánu. Po stažení polní nemocnice zpět do republiky působili čeští lékaři a nelékařský personál zejména v Afghánistánu, ale také v Iráku v takzvaných polních chirurgických týmech, které doplňovaly jiné koaliční nemocnice.

 

Fotogalerie

Nahoru