Home page > Aktuality > MASCAL

MASCAL

Boj s Daesh, tedy takzvaným Islámským státem, není veden pouze na bojišti. Pro lékaře a zdravotníky je bojištěm operační sál, na němž svádí bitvu o životy zraněných vojáků každý den. Tvrdý dril a náročná příprava pomáhá doslova vyrvat raněné ze spárů smrti a to i přes náročné, nepříznivé podmínky, které v Iráku panují.

To, na co se celý polní chirurgický tým (PCHT) v Iráku připravoval v nácvicích, se stalo realitou. Celý den probíhal v rámci možností nasazení poměrně poklidně. Ráno briefing, po té rutinní kontrola pracovišť a přezkoušení funkčnosti a správného chodu přístrojů. Nic nenasvědčovalo tomu, že by tento den měl být něčím výjimečný. Snad jen ranní zpravodajská informace, která hovořila o prudkých bojích v bitvě o město Mosul a o pokračující ofenzivě 7. irácké divize, která se snaží z okolí naší základny definitivně vytlačit bojovníky Daesh, mohla dát tušit, že dříve nebo později se stane událost, která prověří profesionalitu všech příslušníků polní nemocnice.

Byl vyhlášen Mascal

V ranních hodinách toho dne se ozvala rádiová výzva z operačního centra, aby se příslušníci PCHT dostavili na své pracoviště. Všichni okamžitě spěchali do nemocnice, někteří v polní uniformě, někteří jen ve sportovním ústroji. Postupně přicházeli také dánští a britští kolegové. Bylo jasné, že se děje něco mimořádného. Po příchodu do nemocnice byla cítit napjatá a těžká atmosféra. Stačilo jediné slovo, aby bylo všem jasné, co bude následovat. „Byl vyhlášen Mascal“, krátká informace, která vyvolala v hlavě každého z přítomných zdravotníků identickou reakci: „A je to tady!.“ Nikdo na nic již nečekal, každý věděl, kde je podle Mascal plánu jeho místo. Začala se připravovat jednotlivá pracoviště. Dva zdravotníci na třídění pacientů (tzv. triáž) na betonovém plácku před nemocnicí, ostatní zdravotníci byli uvnitř nemocnice. Začíná platit zjednodušený přístup k raněným, jedná se vlastně o jakési krizové řízení. Přes rádiové spojení přicházejí první konkrétní informace. Bude se jednat o raněné z řad iráckých vojáků, kteří byli napadeni sebevražednými útočníky s vozidly upravenými jako výbušné zařízení. Nová a velmi účinná taktika Daesh, proti které není prakticky žádná obrana.

 

Vítězí neúprosná logika

Na korbě velkého vozidla typu pick-up byli dovezeni první dva ranění. Jednalo se o traumatické poranění hrudníku u obou dvou případů. Dle naučených postupů byli ranění prohlédnuti, zda nemají další zranění a byla provedena diagnostika. V běžném případě by obě dvě zranění hrudníku znamenala okamžitý chirurgický výkon. V případě Mascalu ovšem lékař musí vydržet své intrapsychické napětí, které mu velí k okamžité pomoci raněnému, musí zvítězit neúprosná logika věci a tou je predikovaný fakt, že na cestě jsou další zranění. S tímto musí lékař kalkulovat při svém rozhodování, jelikož by další přivezený pacient mohl potřebovat operační sál urgentněji, a tím, že by byl již obsazen jiným pacientem, by to pro něj mohlo mít fatální následky. V tomto případě se z lékaře nechtěně stává ten, kdo rozhoduje o bytí a nebytí. Naštěstí jsou sanitkou za chvíli dovezeni další pacienti a konečné číslo příchozích pacientů je stanoveno na číslovce 5. Konečně se rozhoduje, kdo je operován přednostně a kdo musí počkat. Pracují doslova všichni příslušníci PCHT bez výjimky.

K dispozici dvě lůžka

V nemocnici jsou na operačním sále dvě operační místa, obě dvě byla zaměstnána náročnými operačními výkony. Krizové rozhodování, jak tomu u Mascalu muselo zákonitě být, určilo, že méně časově náročná operace zranění oka byla provedena přímo na nosítkách na příjmu pacientů. Tento rychlý improvizovaný zákrok dal pacientovi naději, že oko neztratí. Více ale bylo nad technické možnosti polní nemocnice. Odbornou péči očního specialisty už mohla poskytnout jen nemocnice vyšší úrovně. Proto byl pacient transportován letem Medevac do Bagdádu. Tento improvizovaný zákrok dokresluje náročnost hromadného příjmu pacientů a rovněž vyjadřuje schopnost našich zdravotníků rychle se adaptovat na vzniklou situaci a nalézt ve vypjaté atmosféře správné řešení.

 

Útoky sebevražedných atentátníků

Jako poslední na operační stůl byl přinesen pacient s traumatickým poraněním nohou od výbuchu sebevražedného atentátníka. To již venku před nemocnicí svítá, ale personál nemocnice stále podává 100% výkon. Kolem deváté hodiny je ukončena poslední operace. Vyčerpání dopadlo na všechny. Na místě zůstávají jen služby na ICU (intenzivní péče). Budova nemocnice se několikrát silně otřese pod náporem tlakových vln dě- lostřelectva, které ze základny ostřelují pozice Daesh na nedalekých výšinách a snaží se je zatlačit dále od základny. Všichni tuší, že nebude dlouho trvat a budou následovat další pacienti. Celá akce je ukončena před obědem, kdy byli všichni stabilizovaní iráčtí vojáci po operacích předáni irácké straně. Šest jejich kolegů na místě útoku sebevražedného útočníka takové štěstí však nemělo…

Text: Michal Kříž – PCHT, Michal Voska, foto: PCHT

 

Nahoru