Home page > Aktuality > Hero of the week

Hero of the week

Český voják z polního chirurgického týmu se stal v Iráku Hrdinou týdne (Hero of the week). Ocenění mu udělilo velení koaličních sil, pod které česká jednotka spadá. Titul nadporučík Tomáš V. obdržel za nadstandardní plnění úkolů během dosavadního působení v Iráku i během přípravy na nasazení.

 

Udělování pochval a uznání patří do nehmotných a do nefinančních odměn. Pochvaly se vždy udělují veřejně, naopak kritika se vždy řeší individuálně. Pochvala a povýšení jsou součástí Maslowovy hierarchie potřeb na nejvyšších stupíncích.“ Nějak podobně, učebnicově a stroze, by se dalo definovat ocenění, pochvala nebo uznání. Ale vždy je toto ocenění a uznání až na konci dlouhé a někdy i náročné cesty, která je nedílnou součástí pracovního procesu. Pokud je tento proces prováděn za náročných podmínek, jako je tomu na zahraniční misi, je navíc provázen vysokými nároky na profesionalitu a schopnosti jedince. Každý realizuje svěřené úkoly na určité úrovni dle osobnostních schopností. Pokud ale plní tyto úkoly i s osobním nasazením a nad rámec po něm požadovaných výsledků a navíc s obětováním i vlastního osobního komfortu, je zde na místě tento přístup ocenit.

Český zdravotník hrdinou

A tohoto ocenění se po zásluze dostalo nadporučíkovi Tomáši V., který je v současnosti nasazen v zahraniční operaci v jednotce PCHT IRÁK na funkci MEDOPS-starší důstojník. Český zdravotník se stal „Hero of the week“, což je ocenění, které se dle dlouhodobé tradice udílí na dobu jednoho

týdne vojákům bez rozdílu hodnosti a funkčního zařazení, kteří pozitivním způsobem ovlivňují činnost, organizaci a misi v zahraničních operacích. A takto tomu je i v operaci Inherent Resolve (OIR) na území

Iráku. Titul „Hrdina týdne“ udílí každý týden velitel CJFLCC-OIR-CF generálmajor Martin na velitelství JOC operace IOR na základně UNION 3 v Bagdádu. Velmi působivý krátký ceremoniál se odehrával na operační místnosti JOC a byl přes telemost přenášen na velitelství všech spojeneckých základen v Iráku a velitelství CJTF v Kuwaitu. Nadporučík Tomáš V. byl v rámci operace Inherent Resolve jedním z prvních neamerických vojáků, který tento čestný titul z rukou amerického generála získal.

Ocenění patří celé jednotce

Sám o titulu „Hrdina týdne“ říká: „Samozřejmě, že mám z ocenění radost. Nejenže jsem se mohl setkat se zajímavým člověkem, generálmajorem Martinem, ale jeho skutečný zájem o naší práci a náš tým, který zazněl z jeho úst při krátkém rozhovoru, mi potvrdil to, že dané ocenění patří celé české jednotce, jež zde vykonává obdivuhodnou činnost. Poděkování za to, že pomáháme iráckým, ale i koaličním vojákům, jasně potvrzuje, že jsme vnímáni jako plnohodnotní profesionálové, což rovněž cítíme i v naší US jednotce, do které jsme včleněni. Velmi si toho vážím.“ „Gratulace a poděkování

patří nejen oceněnému vojáku, ale i všem ostatním příslušníkům jednotky za jejich výkony a řadu zachráněných lidských životů. Během návštěvy u jednotky jsem se mohl přímo na místě seznámit s náročnými podmínkami, v nichž naši zdravotníci působí. Musím konstatovat, že jsou opravdovými profesionály na svém místě,“ uvedl k ocenění a nasazení Polního chirurgického týmu náčelník generálního štábu armádní generál Josef Bečvář. Činnost jednotky PCHT Irák se sice pomalu blíží k závěru, ale všichni příslušníci jednotky jsou stále připraveni podávat maximální výkon až do samého závěru jejich nasazení a poskytovat zdravotní péči koaličním a iráckým vojákům.

 

Autor: Michal Kříž, Michal Voska, foto: PCHT

Nahoru