Home page > Aktuality > Generál Jiří Baloun navštívil Agenturu vojenského zdravotnictví

Generál Jiří Baloun navštívil Agenturu vojenského zdravotnictví

25.1.2017 • Během své cesty po posádkách Královéhradeckého kraje zavítal 1. zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jiří Baloun také mezi příslušníky Agentury vojenského zdravotnictví. Její ředitel, brigádní generál Zoltán Bubeník, seznámil generála Balouna se strukturou a fungováním agentury a všech jejích součástí.

Agentura vojenského zdravotnictví není v armádě žádným solitérem, ba naopak je ve velice úzké interakci i s tou nejmenší armádní jednotkou. Tato spolupráce se týká nejenom zdravotnického zabezpečení vojáků, ale také psychologické péče, nákupu zdravotnického materiálu, veterinárních služeb nebo třeba vojenské kynologie.

Intenzivně byla diskutována například personální naplněnost lékařským i nelékařským personálem, což je nesmírně ožehavé téma nejenom v armádě, ale také v civilním sektoru. „Příprava vojenského lékaře od zahájení jeho studia po získání první atestace trvá přibližně deset let. To je skutečnost, kterou nejsme schopni nijak ovlivnit, ale musíme s ní pracovat v personální politice agentury,“ vysvětlil generál Bubeník. „Jsem si vědom toho, že právě s ohledem na tento dlouhý časový horizont je nutné v nastavené personální politice pokračovat a jsem rád, že se armádě daří vojenské lékaře nejenom vycvičit, ale také si je udržet,“ podotkl generál Baloun.

O atraktivnosti tohoto oboru svědčí i zájem veřejnosti o účast v aktivní záloze Agentury vojenského zdravotnictví. Poradce náčelníka Generálního štábu pro AZ Ludvík Cimburek vyzdvihl zejména aktivní přístup Agentury vojenského zdravotnictví směřující k rychlému naplnění jednotky AZ určené pro Centrum biologické ochrany Těchonín. „Prakticky za jeden rok se podařilo získat více než polovinu zájemců o službu u této jednotky AZ, což je vzhledem ke specifickým odborným požadavkům, které jsou na její příslušníky kladeny, obdivuhodný výkon,“ podotkl Cimburek.

Diskuze s příslušníky AVZdr se stočila také k dalším odborným součástem, jako je například psychologická služba nebo vojenská kynologie. Vzhledem k plánovaným investicím AČR do movité i nemovité infrastruktury se intenzivně diskutovala také tato oblast. „Záběr Agentury vojenského zdravotnictví je opravdu široký a já jsem nesmírně rád, že jsem měl příležitost osobně se s vámi setkat a i tímto způsobem vám poděkovat za vaši práci,“ připomněl na závěr generál Baloun.

Nahoru