Home page > Aktuality > Další cvičení Aktivní zálohy OBO Těchonín

Další cvičení Aktivní zálohy OBO Těchonín

Ve dnech 14. až 24. května proběhl již druhý výcvik Aktivní zálohy odboru biologické ochrany Těchonín. Tohoto výcviku se zúčastnilo více jak osm desítek příslušníků aktivních záloh a také přibližně stejný počet vojáků z povolání, většinou příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví.

První část výcviku znamenala pro příslušníky AZ hlavně povinnou teoretickou a vševojskovou přípravu, jako například topografie, spojovací, střeleckou přípravu včetně ostrých střeleb, ale také například přesun na 15 kilometrů. Druhá část výcviku se zaměřila na specifika této specializované infekční nemocnice (SIN).

Z operativních důvodů došlo k přesunu z prostor nemocnice do polních mobilních prvků a vybudování mobilní hospitalizační a izolační jednotky. Během 5 hodin bylo rozvinuto 5 stanů s negativním tlakem vzduchu a dekontaminační a kontrolní stanoviště. Díky úzké spolupráci s příslušníky polních nemocnic, roty nemocniční podpory a zejména kmenových zaměstnanců OBO Těchonín bylo dosaženo plných operačních schopností v požadovaném limitu a tedy nedošlo k případnému ohrožení poskytování zdravotní péče pacientům s vysoce nakažlivou nemocí. Mimo výstavbu této jednotky bylo procvičeno také rozvinutí laboratorního pracoviště, které je nezbytné k nastavení adekvátního léčebného procesu. Následující výcvik se odehrál již podle scénářů, které jsou totožné pro výcvik v SIN, které byly zaměřeny na vedení zdravotnické dokumentace například v případě opakovaného příjmu, ošetřování pacienta, manipulace s tělem zemřelého, spolupráci lékařského a nelékařského zdravotnického personálu a v neposlední řadě na komunikaci mezi personálem v osobních ochranných prostředcích a velínem. Klíčovým bylo používání osobních ochranných pracovních prostředků: oblékání, hygiena rukou, svlékání a bezpečnosti práce, což je pravdě podobně jeden z největší rozdílů oproti rutinní činnosti zdravotníků z běžných nemocničních provozů.

„Výcvik Aktivní zálohy graduje na své intenzitě a postupně zvyšuje nároky na všechny zúčastněné,“ potvrdil podplukovník Aleš Rybka, hlavní lékař OBO Těchonín. „Je zřejmé, že příslušníci naší aktivní zálohy jsou ve svém oboru výborně připravení, protože se na místní nesmírně náročné podmínky umí adaptovat velmi rychle, a rychle se stali profesionálním vojákům rovnocennými partnery“ dodal doktor Rybka na závěr.

Toto cvičení AZ přineslo dle všech zúčastněných velký progres do vzdělávacího tříletého cyklu získávání plných operačních schopností. Další výcvik bude následovat na podzim letošního roku.

           

Nahoru