Home page > Aktuality > COMEDS Praha 2018

COMEDS Praha 2018

V Praze dnes skončilo 49. zasedání Výboru náčelníků vojenských zdravotnických služeb států NATO – COMEDS (Committee of the Chief of Military Medical Services in NATO). Během čtyř dnů jednalo osm desítek delegátů z třiadvaceti členských států Aliance, jedenáct partnerských států a další mezinárodní organizace o vzájemné spolupráci, nových trendech a společných strategiích.

Na programu jednání byla ale i řada dalších témat. Již tradičně to byly otázky spojené s koordinací práce a postupů zdravotnických služeb jednotlivých armád tak, aby byla zabezpečena jejich hladká spolupráce v zahraničních operacích.

„Na zasedání se aktuálně probírala i účast zdravotnické služby na velkém aliančním cvičení Trident Junction, které se uskuteční na přelomu letošního října a listopadu,“ uvedl brigádní generál Zoltán Bubeník, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky a dodal, že v této souvislosti se řešily koncepční materiály rozvoje a koordinace zdravotnických služeb Aliance v souladu s novými bezpečnostními riziky jako jsou hybridní hrozby, změna bezpečnostního prostředí, informační válka nebo terorismus.

Pro členské státy Aliance je vytváření mezinárodních týmů důležité

Generál Bubeník dále uvedl, že i přes všechna řešení aktuálních bezpečnostních rizik ve světě zůstává prvořadým úkolem pro vojenské zdravotníky péče o blaho pacienta. Podotkl také, že se velmi živě v této souvislosti diskutovalo o nedostatku vojenských zdravotnických sil, které by mohly rotovat v zahraničních operacích. „Kvůli nedostatku lékařů i nelékařského personálu Aliance stále více spoléhá na mezinárodní spolupráci,“ konstatoval generál Bubeník s tím, že odborné podklady a doporučení politickým reprezentacím aliančních států, jak v tomto směru postupovat, budou jedním ze zásadních bodů závěrečného dokumentu.

Delegáti také ocenili kvalitu české vojenské medicíny, která pomáhá zvyšovat schopnosti Aliance. Působení českých vojenských zdravotníků v zahraničních misích, v mnohonárodních cvičeních, ale i v mezinárodních strukturách jsou pro alianční spojence dlouhodobou zárukou spolehlivosti.

Od listopadu 2018 bude předsedou COMEDS brigádní generál Zoltán Bubeník

Pražské jednání bylo poslední, které se konalo pod vedením generálmajora Jean-Roberta Berniera. Od listopadu 2018 bude předsedou COMEDS brigádní generál Zoltán Bubeník, který i nadále bude působit jako ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Armády ČR.

„Jsem velmi rád, že jsme dostali šanci předsedat výboru náčelníků zdravotnických služeb na příští tři roky,“ poznamenal v této souvislosti brigádní generál Zoltán Bubeník, který se funkce ujme oficiálně letos v listopadu. „Pro mě je to určitě výzva, ale zároveň to vnímám jako vysoké ocenění České republiky, jejíž prestiž a záruka vysoké odbornosti je v rámci Aliance spojena s prací našich vojenských zdravotníků,“ konstatoval generál Bubeník.

Delegáti si během zasedání prohlédli část zdravotnického vybavení, které čeští zdravotníci používají. Mobilní biologické týmy určené k plnění úkolů biologické ochrany tu představily prostředky pro transport pacientů s potvrzenou vysoce nebezpečnou nákazou či podezřením na ni, polní biologickou laboratoř pro včasnou detekci a identifikaci původců vysoce nebezpečných nákaz ve vzorcích, ochranné obleky nebo dekontaminační sprchu.

 

Fotogalerie

Nahoru