Home page > Aktuality > Český zdravotnický tým se zapojil do aliančního cvičení Vigorous Warrior 2017

Český zdravotnický tým se zapojil do aliančního cvičení Vigorous Warrior 2017

14.9.2017 • Téměř tisíc vojáků z dvaceti šesti států NATO se zapojilo do největšího mezinárodního cvičení zdravotnických týmů od druhé světové války „Vigorous Warrior 2017“. Společnou kompatibilitu jednotlivých zdravotnických modulů prověřují vojáci od 4. do 18. září 2017 v německém výcvikovém prostoru Lehnin poblíž Berlína a v námořním přístavu Rostock. Do cvičení se zapojilo i 55 příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky.

 

Do polní nemocnice, která je složená z mezinárodních zdravotnických modulů jednotlivých aliančních států, je transportován zraněný francouzský voják. Na příjmu ho ošetří český lékař, operaci v německém operačním sále provede německý chirurg, laboratorní testy zajistí slovenská laboratoř a následnou péči poskytne belgická lůžková část. I tak může vypadat realita vojenské polní nemocnice, složená z jednotlivých mezinárodních zdravotnických modulů.

Češi zapojili lékaře, zdravotnický personál, biologický tým i kuchaře

Česká armáda přispívá svými zdravotníky do mezinárodní „ROLE 2 BASIC“, do logistického týmu, kde působí kuchaři a velmi významná je česká účast v Rostocku, kde se odehrává bioscénář. Zde si naše jednotka z odboru biologické ochrany z Těchonína pod vedením podplukovníka Aleše Rybky vyzkouší ve spolupráci s německým námořnictvem a americkým lékařem převzetí pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu typu Ebola do bioboxu a postará se o jeho léčbu před transportem do určené berlínské nemocnice.

„S vysíláním českých zdravotnických týmů do zahraničních operací máme dlouholeté zkušenosti a toto cvičení je pro nás výjimečné právě v tom, že nám umožňuje cvičit situace, které nejsou v tak velkém rozsahu časté a pro nás obvyklé,“ říká plukovník Radek Hubač, velitel české jednotky zdravotníků zapojených do cvičení Vigorous Warrior 2017 a dodává, že se jedná zejména o nácvik příjmu většího počtu raněných a procvičení interoperability s ostatními aliančními jednotkami ve smíšených týmech v rámci zahraničních operací. „Pro nás jsou to nesmírně cenné zkušenosti, protože při zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě musíme být na tyto důsledky bezpečnostních hrozeb připraveni,“ dodává plukovník Hubač.

Polní nemocnici v zahraniční operaci tvoří moduly jednotlivých států NATO

Většina států nemá dostatečné množství polních nemocnic a odborného personálu. Proto dnes státy Aliance komponují společné polní prvky. Proto v každé zahraniční polní nemocnici působí zdravotnický a nezdravotnický personál z různých zemí. Nemocnice je tvořena jednotlivými národními moduly těch odborností, které jsou pro danou zahraniční operaci potřeba.

Interoperabilita mezi jednotkami v rámci armád NATO a sladění jednotlivých postupů jsou pro všechny účastníky cvičení velmi cennou zkušeností, kterou v budoucnu určitě využijí v rámci společného působení v zahraničních operacích.

Fotogalerie ze cvičení Wigorous Varrior zde...

Nahoru