Home page > Aktuality > Armáda v Pardubicích představila unikátní mobilní laboratoř

Armáda v Pardubicích představila unikátní mobilní laboratoř

19.1.2017 • Nejočekávanějším blokem dvoudenní odborné konference RANK 2017 (Rutinní analýza nukleových kyselin), která se koná ve dnech 18. až 19. ledna v Pardubicích, byla prezentace armádních specialistů o schopnostech Armády ČR zjistit hrozící nebezpečí bioterorismu. Vojenští odborníci představili zkušenosti nejen s odběrem vzorků prostředí, ale také s jejich následnou identifikací za využití zejména technik analýzy nukleových kyselin (DNA a RNA). Pro tyto účely Armáda ČR vybudovala i unikátní mobilní laboratoř, kterou představila i na této konferenci.

Odborná konference RANK, zaměřená na prezentaci praktických poznatků a zkušeností především z rutinního provádění analýzy nukleových kyselin (DNA a RNA), se v Pardubicích koná už potřinácté. Prezentaci armádních specialistů její účastníci věnují velkou pozornost. „Pojmy jako bioterorismus či biologické zbraně jsou známé nám všem. A přestože je použití biologických zbraní mezinárodními úmluvami zakázáno, určité riziko jejich zneužití tu stále je. Armádní složky jsou proto cvičeny k jejich včasné detekci. Sledovat jejich práci a výsledky je zajímavé nejen z pohledu odborníků, ale atraktivní to může být i pro laiky,“ říká poslanec, člen výborů pro zdravotnictví a obranu a profesí biochemik Jiří Skalický. Naráží tak na jedinečnou příležitost nahlédnout „pod pokličku“ práce unikátní mobilní laboratoře, kterou armádní specialisté v Pardubicích představili.

 

 

„Projekt mobilních biologických týmů nenachází své uplatnění pouze v případě bioterorismu či použití biologických zbraní ve válečném konfliktu. Tito odborníci a vybavení mohou být dle potřeby využiti také pro odběr potenciálně nebezpečných vzorků v civilním prostředí, nebo jako podpora vojenských jednotek působících v zahraničních operacích,“ dodává brigádní generál Zoltán Bubeník.

 

 

Prezentace historie odběru vzorků se ujal major Vojtěch Hanulík ze 7. Polní nemocnice Hradec Králové a doprovodil ji komentovanou ukázkou odběru vzorků přímo v přednáškovém sále. Pro zajištění řádných odběrů vzorků v terénu Armáda ČR vybudovala tzv. mobilní biologické týmy. Součástí jejich výbavy je vozidlo SCAM 3,5 MIL BIO. A právě toto speciální vozidlo a jeho kapacity vojenští specialisté prezentovali nejen účastníkům konference, ale také novinářům a studentům vybraných škol.

 

V rámci přednáškového bloku k tomuto tématu vystoupil i major Petr Pajer z Vojenského zdravotního ústavu Praha, který se věnoval další fázi řádné identifikace vzorků, což je efektivně provedená izolace nukleových kyselin a její následná analýza.

 

Spolupráce odborníků v takto specifických vědních oborech je pro všechny zúčastněné nesmírně přínosná a touto konferencí rozhodně nekončí, naopak, vyvstala celá řada podmětů, jak ji i v budoucnu nadále rozvíjet.

 

Nahoru