Home page > Aktuality > Agentura vojenského zdravotnictví vybavila vojáky kontejnerovými pracovišti a stany

Agentura vojenského zdravotnictví vybavila vojáky kontejnerovými pracovišti a stany

8.1.2018 • Rok 2017 znamenal pro vojenské zdravotnictví a veterinární službu řadu významných investic. V rámci investičních akcí bylo pořízeno jedenáct zdravotnických kontejnerových pracovišť a osm kusů zdravotnických stanů pro polní nemocnice Agentury vojenského zdravotnictví.

Vzhledem k rychlosti technického pokroku v oblasti zdravotnictví obecně a také měnícím se podmínkám, ve kterých čeští vojenští zdravotníci působí, byla tato investice nezbytná.

Pořízením zdravotnických kontejnerových pracovišť je tak zabezpečena a dále posilňována schopnost mobilních prvků zdravotnické péče polních nemocnic plnit úkoly v oblastech přípravy, výcviku a zabezpečení jednotek na teritoriu ČR i v zahraničních misích.

Modernizace 6. polní nemocnice se týkala konkrétně pracovišť operačních sálů a jejich přípraven, pracoviště intenzivní péče, stomatologie, laboratoří a také rentgenového pracoviště. Dodavatelem kontejnerových pracovišť byl primárně Vojenský technický ústav, s.p. a jeho odštěpné závody.

     

Osm stanů s příslušenstvím

Další zásadní investice se týkala osmi zdravotnických stanů s příslušenstvím určených pro poskytování ambulantní a pooperační péče širokého spektra lékařských oborů, provádění neodkladných život zachraňujících operačních zákroků a zabezpečení hospitalizační péče.

Tyto stany jsou vybaveny příslušenstvím zajišťujícím podmínky pro plnohodnotné plnění úkolů. Kromě klimatizace zde zdravotníci mají i nezávislé topení, osvětlení a elektrické rozvody. Vnitřní vybavení je variabilně umístitelné tak, aby byl optimálně využit vnitřní prostor stanu přizpůsobený typu plněného úkolu. Stany mohou stát samostatně, stejně tak mohou být navzájem spojené v různých kombinacích. Vzájemná kompatibilita je nezbytná zejména v mezinárodním prostředí, což bylo prověřeno například v rámci mezinárodního cvičení Vigorous Warrior 2017 v Německu.

     

V polovině minulého měsíce bylo předáno do užívání Vojenského veterinárního ústavu (VVetÚ) Hlučín celkem jedenáct nových vozidel - 4 vozidla Škoda Karoq 4x4 a 7 vozidel Škoda Fabia.

Celková obměna vozového parku je pro jejich práci velkým přínosem. Zejména vozidla Škoda Karoq 4x4 usnadní veterinární zabezpečení ve vojenských újezdech a výcvikových prostorech, kde se veterináři pohybují při odběrech vzorků a ošetřování zvířat v náročném terénu. Vozidla jsou určena pro všechna odloučená pracoviště VVetÚ Hlučín, tedy pracoviště Radošov, Polná na Šumavě a Hranice na Moravě.

     

Kontejnerová pracovištěpro 7. polní nemocnici

Dalšími pořizovanými vozidly byl automobil pro převoz léčiv a zdravotnického materiálu určený pro Centrum zdravotnického materiálu v Bystřici pod Hostýnem a automobil pro přepravu biologických látek zakoupený pro Vojenský zdravotní ústav Praha.

Nezbytnou podmínkou k pořízení všech výše uvedených nových kontejnerových pracovišť, zdravotnických stanů a vozidel bylo úspěšné provedení vojskových zkoušek popř. funkčních zkoušek. Tyto zkoušky se uskutečnily pod vedením ředitele sekce podpory MO generálmajora Jaromíra Zůny.

Ani v roce 2018 se investice do vojenského zdravotnictví nezastaví. Obměna kontejnerových pracovišť se bude týkat tentokrát 7. polní nemocnice. V plánu je také nákup silničních sanitních vozidel určených nejen pro Centra zdravotnich služeb, ale také pro praporní obvaziště.

Nahoru