Home page > Aktivní zálohy

Aktivní zálohy

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit on-line, vyplněním registračního formuláře, nebo osobně na rekrutačním středisku AČR, případně u místně příslušného krajského vojenského velitelství (KVV, podle místa svého trvalého bydliště), kde získá potřebné informace o procesu vstupu do AZ a vyřídí potřebnou administrativu.

Zájemce o službu v AZ může -při splnění požadovaných podmínek- a v závislosti na potřebě ozbrojených sil nastoupit k jednotce AZ podle vlastního výběru.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ v délce šesti týdnů video organizovaný Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově (to se netýká bývalých vojáků z povolání,  absolventů vojenské základní či náhradní služby).

Specifické odbornosti (lékaři, zdravotniccký personál, IT specialisté) u vybraných útvarů, absolvují pouze 14-denní Kurz základní přípravy - Specialista.

Branná legislativa platná od 1.7.2016 umožňuje účast na "dobrovolném cvičení".

 

Posouzení zdravotní způsobilosti žadatele o zařazení do Aktivní zálohy 

 

Kompletní informace o AZ Armády České republiky najde na oficiálním webu Aktivních záloh...

Aktuální informace o činnosti AZ naleznete na oficiálním facebooku Aktivních záloh.

 

 

Aktivní záloha Agentury vojenského zdravotnictví

Také Agentura vojenského zdravotnictví má vytvořenou Aktivní zálohu určenou pro Centrum biologické ochrany Těchonín a informace o jejím fungování naleznete na webu Aktivních záloh AVZdr aktuální informace naleznete na facebooku aktivních záloh AVZdr.

Nahoru