Home page > Agentura vojenského zdravotnictví

Agentura vojenského zdravotnictví


Agentura vojenského zdravotnictví Armády České republiky spadá do podřízenosti sekce podpory Ministerstva obrany.

S platností od 1. července 2013 jsou do podřízenosti Agentury vojenského zdravotnictví převedena všechna zdravotnická zařízení vyjma praporních obvazišť a Ústřední vojenské nemocnice Praha, Vojenské nemocnice Brno, Vojenské nemocnice Olomouc a Ústavu leteckého zdravotnictví Praha.

Agentura vojenského zdravotnictví je odborným prvkem pro řízení a organizaci poskytování zdravotních služeb a veterinárního zabezpečení resortu MO ČR v operacích na území ČR i mimo ně a při zabezpečení aliančních sil na území ČR. Odpovídá za nakládání se zdravotnickým a veterinární materiálem, s léčivy, se zdravotnickými prostředky a návykovými látkami. Je výkonným prvkem s celoresortní působností pro realizaci zdravotní péče, hygienicko-protiepidemického a veterinárního zabezpečení a prvkem odpovědným za výcvik kynologických odborností a biologickou ochranu vojsk. Je výkonným prvkem pro zabezpečení polního zdravotnického zabezpečení. V oblasti vojenského zdravotnictví a veterinární služby je odborně nadřízený všem útvarům a zařízením AČR.

 

Agentura vojenského zdravotnictví: „

  • je výkonným prvkem s celoresortní působností pro realizaci zdravotní péče, hygienicko-protiepidemického a veterinárního zabezpečení,
  • je odborným prvkem pro řízení a organizaci poskytování zdravotních služeb a veterinárního zabezpečení resortu MO ČR v operacích na území ČR i mimo ně a při zabezpečení aliančních sil na území ČR,
  • odpovídá za nakládání se zdravotnickým a veterinární materiálem, s léčivy, se zdravotnickými prostředky a návykovými látkami,
  • je prvkem odpovědným za výcvik kynologických odborností, nákup a prodej služebních psů,
  • je prvkem odpovědným za ochranu vojsk proti biologickým zbraním a  komplexní hygienicko-protiepidemické zabezpečení,
  • v oblasti vojenského zdravotnictví a veterinární služby je odborně nadřízená všem útvarům a zařízením AČR,
  • vykonává specializované činnosti v ochraně veřejného zdraví
  • podílí se na výkonu státní správy při využívání ionizujícího záření v resortu MO
  • vykonává státní veterinární dozor v  resortu MO,

podílí se na zabezpečení leteckých zdravotnických odsunů a výkonu letecké záchranné služby v rámci IZS ČR a péči o duševní zdraví a na poskytování psychosociálního zabezpečení a zajišťování ochrany veřejného zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

 

                         

 

Nahoru