Home page > 7. polní nemocnice

7. polní nemocnice

6. a 7. polní nemocnice (PN) jsou předurčeny k realizaci zdravotnického zabezpečení úrovně ROLE 2, ROLE 2/E a po doplnění specializovaným zdravotnickým vybavením, materiálem a specialisty z vojenských nemocnic a ÚVN Praha (jako jsou zejména neurochirurg, oftalmolog, stomatochirurg a dalšími dle charakteristiky plněného operačního úkolu) úrovně ROLE 3.
Všechny tyto jednotky jsou od 1. července 2010 dislokovány v posádce Hradec Králové.

Dále lze ze struktury 6. a 7. PN pro účely nasazení do zahraničních operací vytvořit jednotky typu: polní nemocnice ROLE 2 Light Maneuver (lehká a vysoce pohyblivá) nebo Casualty Staging Unit (odsunová sběrna raněných).

Polní nemocnice jsou logisticky nesamostatné jednotky praporního typu. V zahraničních operacích jsou polní nemocnice určeny k poskytování odborné lékařské péče příslušníkům AČR i aliančních armád NATO a v případě potřeby i místnímu civilnímu obyvatelstvu.

Hlavní úkoly:

Polní nemocnice, která je na úrovni Role 2/E - 3, zajišťuje:

  • Třídění a stabilizaci vitálních funkcí pacientů,
  • život a končetiny zachraňující (urgentní) chirurgii,
  • intenzivní péči, pooperační péči,
  • krevní transfúzi,
  • krátkodobou hospitalizaci (do doby strategického odsunu),
  • stomatologickou péči,
  • zobrazovací vyšetření (CT, ultrazvuk, RTG),
  • laboratorní vyšetření (biochemicko-hematologická a mikrobiologická laboratoř),
  • zdravotnický odsun,
  • zásobování (nižších zdravotnických etap) zdravotnickým materiálem a technikou.

Polní nemocnice jsou založeny na stavebnicovém systému s důrazem na samostatnost jednotlivých jejich součástí. Pro rozvinutí využívají kombinovaný systém stanů a kontejnerů.

Všechny tyto prvky jsou řešeny s možností vzájemného propojení do funkčních celků, které mohou pracovat i samostatně.

7. polní nemocnice

7. polní nemocnice

Je předurčená pro plnění úkolů zdravotnického zabezpečení v rámci brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mechanizované brigády.

Náčelník 7. polní nemocnice:

podplukovník MUDr. Josef Roubal

Nahoru